Math Wiki
Advertisement
Vector space illust
Spaţii abstracte

Spaţiile abstracte ale matematicii superioare. Săgeata indică incluziunea: Mulţimile din originea săgeţii sunt incluse în cele din vârf.

LbN6I

Definiție[]

DEFINIȚIA 1. Se numește spațiu vectorial sau spațiu liniar peste un corp K, o mulțime nevidă V dotată cu două operații, și cu proprietățile:

I. este grup abelian adică posedă proprietăţile:

a) (asociativitate)
b) astfel ca (existenţă vector nul)
c) astfel ca (existenţă vector opus)
d) (comutativitate)


II. a)

b)
c)
d) unde este elementul neutru al operației de înmulțire din K.

Elementele lui se numesc scalari, iar ale lui se numesc vectori.

Exemple de spații vectoriale[]

este spațiul vectorial numeric real n-dimensional, unde

este spațiul vectorial real al matricelor de tipul cu elemente numere reale.

este spațiul vectorial real al polinoamelor în nedeterminata X, cu coeficienți reali.

este spațiul vectorial real al funcțiilor de grad cel mult n, în nedeterminata X, cu coeficienți reali.

este spațiul vectorial real al funcțiilor reale definite pe intervalul

  Mulțimea tuturor soluțiilor unei ecuații diferențiale liniare omogene

  Mulțimea seriilor convergente formează un spațiu vectorial.


DEFINIȚIA 2. Fie un spațiu vectorial și Spunem că W este subspațiu vectorial al spațiului vectorial dacă:

1)

2)

OBSERVAȚIE. Un subspațiu vectorial are o structură de spațiu vectorial în raport cu operațiile induse.

EXEMPLUL 1. Considerăm operațiile:

și

unde "" este înmulțirea numerelor reale.

Să arătăm că împreună cu cele două operații formează un spațiu vectorial real.

Verificăm condițiile din definiția 1:

I. a) Fie rezultă că conform comutativității înmulțirii numerelor reale.

b) Fie rezultă că:

în baza asociativității înmulțirii numerelor reale.


c) Numărul real 1 este elementul neutru față de operația
d) astfel încât:

II. a) Fie Rezultă că:

b) Fie Rezultă că:
c) Fie Rezultă că:
d) Fie rezultă că:

Conform definiției 1, din I și II rezultă că împreună cu cele două operații formează un spațiu vectorial real.

EXEMPLUL 2. Mulțimea:

împreună cu adunarea vectorilor din și înmulțirea acestora cu scalari, formează un spațiu vectorial real.

Demonstrație:

Deoarece și este spațiu vectorial, conform observației din breviarul teoretic este suficient de arătat că V este un subspațiu al spațiului


1) Fie Rezultă că cu și cu Avem că:
prin urmare
2) Fie Rezultă că:
deci

Conform definiției 2, din 1) și 2) rezultă că V este un subspațiu vectorial al spațiului deci V este un spațiu vectorial real.

Probleme propuse[]

1. Să se arate că mulțimea:
f continuă pe împreună cu operațiile de adunare a funcțiilor și de înmulțire a funcțiilor cu scalari formează un spațiu vectorial peste
2. Să se arate că mulțimea a matricelor cu m linii și n coloane și elemente numere reale are o structură de spațiu vectorial real în raport cu operațiile de adunare a matricelor și de înmulțire a acestora cu scalari reali.


3. Să se arate că mulțimea:

împreună cu operațiile de adunare a matricelor și de înmulțire a acestora cu scalari reali formează un spațiu vectorial peste


4. Considerăm operațiile:

și

cu

Să se studieze dacă împreună cu cele două operații formează un spațiu vectorial real.


5. Să se arate că mulțimea:

(unde reprezintă conjugatul numărului complex a), împreună cu operațiile de adunare a matricelor și de înmulțire a acestora cu scalari reali formează un spațiu vectorial peste


6. Să se arate că următoarele mulțimi sunt subspații vectoriale ale spațiilor vectoriale indicate:
a)
b)
c)
d)

Vezi și[]

   
 
Spațiu Banach   Spațiu vectorial  
 
 
Spațiu topologic
 


Resurse[]

Advertisement